نشریه ها و آیین نامه های داخلی غیر از مباحث مقررات ملی ساختمان برگرفته از مراجع بین المللی و تفسیر تکمیلی با توجه به شرایط محیطی حاکم در کشور بوده و مختص استفاده داخلی مهندسان تدوین گردیده است. این نشریات فراخور فعالیتهای تخصصی در حوزه های مختلف مهندسی عمران توسط نظام فنی و اجرایی کشور تهیه گردیده از این رو تعدادی از آیین نامه ها و نشریات پرکاربرد در ذیل آورده شده اند.

جهت دانلود روی عنوان نشریه کلیک کنید:

شماره نشریهعنوان نشریه یا دستورالعملموضوع نشریه
2800 استاندارد ۲۸۰۰-ویرایش چهارمزلزله
2800پ پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰اجزا غیرسازه ای
Code 297فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشورواژه نامه
Code 414واژه‌نامه بتن-ویرایش سومواژه نامه
Code120آیین نامه بتن ایران (آبا)-  (۱۳۸۳)سازه های بتنی
Code 126راهنماي آيين نامه بتن ايران “آبا”-  (۱۳۸۳)سازه های بتنی
Code 388آيين‌نامه طرح و محاسبه سازه‌هاي بتني پيش‌ساخته (۱۳۸۶)سازه های بتنی
Code 264آيين نامه اتصالات در سازه هاي فولادي (۱۳۸۲)سازه های فولادی
Code 308راهنماي طراحي ديوارهاي حائلدیوار حائل
Code 543دستورالعمل طراحي و اجراي سقف هاي تيرچه و بلوك تيرچه هاي پيش ساخته
خرپايي و تيرچه هاي فولادي با جان باز (۱۳۹۰)
سقف
Code 463آيين‌نامه طرح پل‌هاي راه و راه‌آهن در برابر زلزله (۱۳۸۷)پل
Code 389آيين‌نامه طرح و محاسبه پل‌هاي بتن‌آرمه (۱۳۸۷)پل
Code 395دستورالعمل طراحي پل‌هاي فولادي-(۱۳۸۶)پل
Code 367شناسنامه فني (چک لیست) پل‌ها (۱۳۸۶)پل
Code 055مشخصات فني عمومي کارهاي ساختماني تجديد نظر دوم (۱۳۸۳)مصالح و اجرا
Code 327دستورالعمل ساخت و اجراي بتن در كارگاه (۱۳۸۵)بتن
Code 127آزمايش هاي تيپ مکانيک خاک (شناسايي و طبقه بندي خاک)-(۱۳۷۲)ژئوتکنیک
Code 360دستورالعمل بهسازي ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول) -(۱۳۹۲)بهسازی لرزه ای
Code 361تفسیر دستورالعمل بهسازي ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول) -(۱۳۹۶)بهسازی لرزه ای
Code 740دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي آجري متداول موجود- (۱۳۹۶)بهسازی لرزه ای
Code 741دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بتني متداول موجود-  (۱۳۹۶)بهسازی لرزه ای
Code 742دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي فولادي متداول موجود- (۱۳۹۶)بهسازی لرزه ای
Code 743دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه‌اي اجزاي غير سازه‌اي ساختمان‌ها- (۱۳۹۶)بهسازی لرزه ای
Code 744دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه‌اي ساختمانهاي نيمه اسكلت موجود- (۱۳۹۶)بهسازی لرزه ای
Code 363راهنمای کاربردی دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي فولادي
متداول موجود (۱۳۸۷)-نشریه ۳۶۳-۱
بهسازی لرزه ای
Code 363راهنمای کاربردی دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بتني
متداول موجود(۱۳۸۷)-نشریه ۳۶۳-۲
بهسازی لرزه ای
Code 363راهنمای کاربردی دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بنایی
متداول موجود  (۱۳۸۷)-نشریه ۳۶۳-۳
بهسازی لرزه ای
Code 364دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان های موجود-۱۳۸۷بهسازی لرزه ای
Code 524راهنماي روش ها و شيوه هاي بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود و جزئيات اجراييبهسازی لرزه ای
Code 345راهنماي طراحي و ضوابط اجرايي بهسازي ساختمان هاي بتني موجود با استفاده
از مصالح تقويتيFRP – (۱۳۸۵)
بهسازی لرزه ای
Code 523راهنماي طراحي و اجراي سيستم هاي جداساز لرزه اي در ساختمان ها تجدید نظر اولبهسازی لرزه ای
Code 376بهسازي لرزه‌اي زلزله مقاوم سازي مصالح بنايي غیرمسلح موجود (۱۳۸۶)بهسازی لرزه ای
Code 400آيين نامه سازه هاي فضاکار (۱۳۸۹)-سازه های خاص
Code 385دستورالعمل طراحي، ساخت و اجرا سيستم‌هاي پانل پيش‌ساخته سبك سه بعدي (۱۳۹۱)سازه های خاص
Code 312ضوابط عمومي طراحي سازه هاي آبي بتني (۱۳۸۴)سازه های خاص
Code 123ضوابط و معيارهاي طرح و محاسبه مخازن آب زميني (۱۳۹۵)(تجديد نظر اول)سازه های خاص
Code 325ضوابط طرح و محاسبه ساختمان هاي صنعتي فولادي (۱۳۸۵)سازه های خاص
Code 612آيين نامه طراحي و اجراي سازه هاي فولادي سرد نورد – LSF (بخش سازه) (۱۳۹۱)سازه های خاص
Code 714 طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها (۱۳۹۵)بهسازی لرزه ای

نوشتن دیدگاه