ديوارهاي غير باربر سبک پيش ساخته LSF

صفحات ديواري سبك كه از سيستم ساختماني قابهاي سبك سرد نورد شده منشعب ميشوند قابل كاربرد در اكثر سيستم هاي ساختماني ميباشند. اين صفحات ديواري بر اساس كاربرد اجزايي به نام Stud ( وادار ) و Track (تيرچه) ها شكل گرفته است و ساختار اصلي […]

سیستم نوین سازه ای-قاب ساده فولادی سرد نورد شده تا 2 طبقه

اين سيستم ساختماني براي ساختمان هاي با ارتفاع يك الي دو طبقه طراحي شده اسـت. ايـن سيـستم متـشكل از قـاب هـاي سـاختماني سـاده بـا اعضاي فلزي سرد نورد شده شامل اعضاي قائم با مقـاطع مختلـف ماننـد : L شكل، Ω شكل و …، تيرهاي قوطي […]

سیستم قاب‌های سبك فولادی سرد نورد شده(LSF)

در مقاله پیش رو به ضوابط مربوط سیستم قاب سبک فولادی (LSF)  می پردازیم. آنچه خواهید خواند: سیستم ساختمانی قاب‌های سبک فولادی سردنورد شده(LSF)  به شیوه اجرای طبقه‌ای سیستم ساختمانی LSF به شیوه اجرای دیوارهای یکپارچه سیستم قاب ‌خمشی یک طبقه با مقاطع سبک فولادی […]

آشنایی با سیستم های نوین ساختمانی

ارتقاء کیفیت در تولید مصالح، شیوه‌های طراحی و اجرا، سرعت‌ بخشیدن به روند ساخت و ساز، رقابت در پیشرفت تکنولوژی، استفاده بهینه از نیروی کار و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین ساخت، جزء مؤلفه‌های تأثیرگذار در توسعه صنعت ساختمان به شمار می‌آیند. مرکز تحقیقات راه، مسکن و […]

نشریه ها و آیین نامه های داخلی در مهندسی عمران

نشریه ها و آیین نامه های داخلی غیر از مباحث مقررات ملی ساختمان برگرفته از مراجع بین المللی و تفسیر تکمیلی با توجه به شرایط محیطی حاکم در کشور بوده و مختص استفاده داخلی مهندسان تدوین گردیده است. این نشریات فراخور فعالیتهای تخصصی در حوزه […]