مهندس ناظر سازه پس از امضای قرارداد نظارت و پس از اخذ پروانه ساختمانی توسط مالک، باید اولین گزارش خود را با عنوان گزارش وضعیت همجواری ها و پایدارسازی ها به سازمان استان ارائه نماید. در این گزارش از لحاظ وضعیت همجواری های املاک مجاور سازه، پایدارسازی، سازه نگهبان، نحوه تخریب اظهار نظر خواهد شد.

در صورتیکه ملک مورد نظر از تمام جهات آزاد و فاقد پلاک مجاور باشد نیازی به ارائه گزارش همجواری نیست. اما در صورت وجود تجهیزات تاسیساتی و یا معابر شهری و .. در مجاورت ملک بهتر است این گزارش تهیه شود. وجود پیش بخاری ها در داخل دیوار مجاور، وجود چاه های فاضلاب یا آب در مجاورت محل گودبرداری، نوع و جنس پی همسایه، وجود زیرزمین در مجاورت دیواره گود، و به طور کلی وضعیت ملک مجاور از لحاظ اسکلت و سن بنا و.. از نکات مهمی هستند که باید در گزارش لحاظ شوند.

لازم به ذکر است ارسال گزارش همجواری به دفاتر خدمات شهری الزامی نیست ولی حتما باید ۷۲ ساعت قبل از خاکبرداری اطلاعات مربوطه از طریق کارتابل مهندس به سازمان ارسال گردد.

نوشتن دیدگاه