راهسازی, مقالات

نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شكل)

سازمان برنامه و بودجه کشور نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شكل) را تحت نشریه 293-1 منتشر نموده است.

كانال پوشيده شده اي كه از آن براي عبور جريان آب از زير يك خاكريز (جاده، راه آهن و…) از يك طرف به طرف ديگر استفاده ميشود آبرو (Culvert )اطلاق ميشود.
براساس آيين نامه طرح هندسي راه هاي ايران (نشريه شماره 415 )و همچنين مراجع معتبر بين المللي دهانه (مجموع دهانه) آبرو به 6 متر محدود شده است. به دهانه بزرگتر از 6 متر يا مجموع دهانه بزرگتر از 6 متر پل (Bridge )اطلاق مي شود. توصيه ميشود آبروها به صورت زيرخاكي طرح و اجرا شوند. براساس ضوابط آيين نامه طرح پلهاي راه و راه آهن در برابر زلزله (نشريه شماره 463 )براي آبروهاي زيرخاكي، طرح لرزه اي ضرورتي ندارد. آبروها معمولا به شكل دالي، طاقي، جعبه اي، لوله و بيضوي مورد استفاده قرار ميگيرند.

نقشه هاي همسان ارائه شده براي آبروها و پل هاي راه آهن در اين نشريه، براي راه آهن سريع السير قابل استفاده نميباشد.

با توجه به اينكه مسئوليت طرح پل و آبرو با مهندس مشاور است لذا ضرورت دارد مهندس مشاور قبل از استفاده از نقشه ها كنترل هاي لازم بر روي نقشه و محاسبات فني انجام دهد. شرايط فرض شده مندرج در بخش توضيحات كلي و عمومي را با شرايط محلي تطبيق داده و در صورت تاييد نسبت به بكارگيري آن اقدام كند.

دانلود فایل PDF نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *