آیین نامه خارجی, آیین نامه و نشریات فنی, مقالات

نشریه ها و استانداردهای بین المللی در مهندسی عمران

 برای انجام بهینه پروژه ها و  پرهیز از سعی و خطا، استانداردهای متعددی به وجود آمده است تا مهندسان امور فنی را بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده انجام دهند. استانداردهای مهندسی پر شمار و بسیار متنوع هستند و به همین دلیل، فقط با آنهایی که در پروژه های کشورمان بیشتر استفاده می شوند آشنا می شویم. برخی از این استانداردها توسط تشکل ها و انجمن های مهندسی تدوین شده اند (مانند ASME) و برخی دیگر استانداردهایی هستند که بخشی از آن‌ها به مباحث مرتبط با مهندسی اختصاص یافته است (مانند ISO) همینطور :

انجمن مهندسان عمران آمریکا (American Society of Civil Engineers و به اختصار ASCE)

موسسه بتن آمریکا (American Concrete Institute و به اختصار ACI)

انجمن سازه‌های فولادی آمریکا(American Institute of Steel Construction و به اختصار AISC )

سازمان مدیریت بحران فدرال ( Federal Emergency Management Agency و به اختصار FEMA)

 انجمن راه و راهسازی کشور آمریکا (American Association of State Highway and Transportation Officials  و به اختصار AASHTO)

جهت دانلود روی کد آیین نامه کلیک کنید:

نام آیین نامه های بین المللی کد آیین نامه
آیین نامه بارگذاری آمریکا-۲۰۱۶
Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures
ASCE 7-16
آیین نامه بتن آمریکا– متریک
Building Code Requirements for Structural Concrete and 2019-Commentary
ACI 318M-19
آیین نامه فولاد آمریکا-۲۰۱۶
Specification for Structural Steel Buildings
AISC 360-16
ضوابط لرزه ای سازه های فولادی آمریکا-۲۰۱۶
AISC Seismic Provisions for Structural Steel Buildings
AISC 341-16
ارزیابی لرزه ای و مقاومسازی سازه های موجود- ۲۰۱۷
Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings
ASCE 41-17
راهنمای ضوابط  لرزه ای آیین نامه بارگذاری آمریکا-۲۰۱۰
Guide to the Seismic Load Provisions of ASCE 7-10
ASCE 7-10 Guide
ضوابط لرزه ای HEHRP
NEHRP Recommended Seismic Provisions
FEMA P-750
مثال های طراحی لرزه ای
NEHRP Recommended Seismic Provisions: Design Examples
FEMA P-751
مثال های طراحی سازه های فولادی
DESIGN EXAMPLES Companion to the AISC Steel Construction Manual
AISC design example
اتصالات ازپیش تایید شده قابهای خمشی ویژه و متوسط
Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications
AISC 358-16
آیین نامه پل آمریکا-۲۰۱۲
Bridge Design Specifications 6th Ed
AASHTO 2012
راهنمای اختلاط، حمل و ریختن بتن آمریکا
Guide for Measuring, Mixing, Transporting, and Placing Concrete
ACI304R-00

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *