نظام فنی و اجرایی کشور ضابطه 246 ، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت (تجدیدنظر اول) را در تاریخ 1399/02/20 منتشر نمود. برای دانلود این ضابطه که به جهت رفع موانع و مناسب‌‌سازي ساختمان ها و معابر براي افراد داراي معلوليت می باشد از لینک زیر استفاده نمایید.

لینک دانلود

نوشتن دیدگاه