با استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور شاخص‌های تعدیل پس از تصویب شورای عالی فنی کشور در بازه های زمانی مشخص اعلام و ابلاغ می گردد. شاخص های سه ماهه اول تا چهارم سال 1399 رابرای استفاده مهندسین گرامی آورده ایم:

شاخص دوره سال دانلود
سه ماهه سوم و چهارم1399 دانلود
سه ماهه اول، دوم 1399دانلود

برای دسترسی به کلیه شاخص های تعدیل از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

شاخص های تعدیل از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹

لازم به ذکر است با توجه به اعلام شدن شاخص های نیمه اول سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه، طبق استعلام از امور نظام فنی اجرایی کشور، میانگین شاخص های ابلاغی سه ماهه دوم ۱۳۹۹، به عنوان شاخص مبنای پیمان مناقصات مشمول تعدیلی است که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت آنها در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ قراردارد تعیین میگردد.

نوشتن دیدگاه