آزمون کارشناسی ماده ۲۷ نظام مهندسی هر ۳ سال یک بار با برنامه ریزی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در ۷ رشته اصلی عمران، معماری ،تاسیسات برقی،تاسیسات مکانیکی، شهرسازی،نقشه برداری و ترافیک در سطوح عمومی و تخصصی برگزار می شود .اما آزمون ماده ۲۷ برای آخرین بار در سال ۹۰ برگزار شد و پس از آن تاکنون اقدام به برگزاری این آزمون ننموده اند. برای آشنایی با جزئیات بیشتر آزمون و پروانه کارشناس عمومی ماده 27 از لینک های زیر استفاده کنید.

جزئیات مربوط به منابع و سرفصل های آزمون

آشنایی با پروانه کارشناس رسمی ماده 27 و شرح وظایف کارشناس

سال ۱۳۹۰

سوالات عمومی آزمون /ویژه رشته‌های معماری، عمران، شهرسازی و نقشه‌برداری-سال ۱۳۹۰

سوالات عمومی آزمون /ویژه رشته های برق، مکانیک و ترافیک – سال ۱۳۹۰

سوالات اختصاصی آزمون / رشته عمران – سال ۱۳۹۰

سوالات اختصاصی آزمون /رشته ترافیک – سال ۱۳۹۰

سوالات اختصاصی آزمون /رشته تاسیسات برق- سال ۱۳۹۰

سوالات اختصاصی آزمون / رشته شهرسازی- سال ۱۳۹۰

سوالات اختصاصی آزمون / رشته معماری- سال ۱۳۹۰

سوالات اختصاصی آزمون / رشته مکانیک- سال ۱۳۹۰

سوالات اختصاصی آزمون / رشته نقشه برداری- سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۸۷

سوالات عمومی آزمون /هفت رشته – سال ۱۳۸۷

سوالات اختصاصی آزمون / رشته عمران – سال ۱۳۸۷

سوالات اختصاصی آزمون / رشته شهرسازی- سال ۱۳۸۷

سوالات اختصاصی آزمون / رشته معماری- سال ۱۳۸۷

سوالات اختصاصی آزمون / رشته مکانیک- سال ۱۳۸۷

سوالات اختصاصی آزمون / رشته نقشه برداری- سال ۱۳۸۷

سال ۱۳۸۴

سوالات عمومی آزمون /هفت رشته – سال ۱۳۸۴

سوالات اختصاصی آزمون / رشته معماری– سال ۱۳۸۴

سوالات اختصاصی آزمون/رشته تاسیسات مکانیک- سال ۱۳۸۴

سوالات اختصاصی آزمون /رشته تاسیسات برقی- سال ۱۳۸۴

نوشتن دیدگاه