نظام فنی و اجرایی کشور فهرست بهای سال 1400 را در کلیه رشته ها ابلاغ نمود. که برای دانلود می توانید از لینک های زیر استفاده کنید.

فهرست بهالینک دانلود
فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1400لینک دانلود
فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط زميني انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 1400لینک دانلود
فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 1400لینک دانلود
فهرست بهاي واحد پايه رشته پست هاي انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 1400لینک دانلود
فهرست‌بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 1400لینک دانلود
فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1400لینک دانلود
فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال1400لینک دانلود
فهرست بهاي واحد پايه رشته نگهداري، تعمير روسازي و ابنيه خطوط راه آهن سال 1400لینک دانلود
فهرست بهاي واحد پايه رشته ترميم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري سال 1400لینک دانلود
فهرست‌بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1400لینک دانلود
فهرست‌بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 1400لینک دانلود
فهرست‌بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1400لینک دانلود
فهرست‌بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1400لینک دانلود
فهرست‌بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1400لینک دانلود
فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1400لینک دانلود
فهرست‌بهاي واحد پايه رشته چاه 1400لینک دانلود
فهرست‌بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1400لینک دانلود
فهرست‌بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 1400لینک دانلود
فهرست‌بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب سال 1400لینک دانلود
فهرست بهاي واحد پايه رشته نگهداري و تعميرات شبكه انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 1400لینک دانلود
فهرست بهاي واحد پايه رشته بهره برداري و نگهداشت تجهيزات برقي، كنترلي و ابزار دقيق تاسيسات
آب و فاضلاب سال 1400
لینک دانلود
فهرست‌بهاي واحد پايه رشته بهره‌برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب سال 1400لینک دانلود
فهرست بهاي واحد پايه رشته مرمت بناهاي تاريخي سال 1400لینک دانلود
فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1400لینک دانلود

نوشتن دیدگاه