چیپینگ به معنای تراشیدن و مضرس کردن سطوح بخصوص سطوح بتنی می باشد. معمولا به منظور اتصال بتن جدید با بتن سخت شده ابتدا سطح بتن سخت شده را چیپینگ نموده و سپس اقدام به بتن ریزی می نمایند. برای اضافه کردن بتن به لایه بتنی نیز باید عمل چیپینگ بر روی لایه زیرین انجام شود تا دو لایه باهم چسبندگی بیشتری داشته باشند. این عمل باید بسته به سطح بتن قبلی با وسایل دستی و یا ‫مکانیکی به نحوی انجام شود که باعث آسیب به بتن قبلی ‫نگردد.  ‫پس از چیپینگ و شستشوی سطح می توان از چسب بتن برای ‫چسبندگی بهتر استفاده کرد.

یک کارگر اصطلاحاً هیلتی کار بوسیله دستگاه هیلتی یا همان چکش هیدولیکی دستی (قلم تراش) شروع به کندن تقریباً یک سانتیمتر از سطح بتن می نماید تا لایه بتن ریزی شده قبلی با لایه های بتن دوم یا همان لایه بعدی به خوبی درگیر شود. در ضمن یاد آور می شود در درزهای اجرایی بتن این عملیات اجرا می شود یا جاهایی که اتصال سرد بتن اجباراً می بایست انجام شود نظیر بتن ریزی های حجیم که امکان بتن ریزی در یک مرحله مقدور نمی باشد. همینطور برای اجرای ستون و بیس پلیت بر روی پدستال و فونداسیون، با عمل چیپینگ، سطح بتن روی فونداسیون یا پدستال را خراشیده کرده تا گروتی که بعد پایان نصب سازه فلزی میریزند، به بتن بچسبد.

در جاده ها نیز در نقاط حساس این عمل روی سطح اسفالت انجام میشود تا با لرزش ایجاد شده به راننده هشدار دهد.

نوشتن دیدگاه