ترکیب مصالح ریز دانه، آب، قیر امولسیون دیر شکن (CSS) و فیلر (غالباً سیمان) است که به وسیله ماشین‌های مخصوص پاشش می‌شوند و علاوه بر پرکنندگی خلل و فرج مخلوط سطح راه، جنبه مقاومت هم به روکش می‌دهد اسلاری سیل (Slurry Seal) گویند.

اجرای روش اسلاري ­سیل، در عملیات نگهداری فرودگاه‌ها و خیابان‌ها شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد برای اغلب راه های شریانی و خیابان های نیازمند بهسازی که روسازی آنها منهدم نشده و یا دارای معایب اساسی مانند ترک سوسماری و مانند آن نباشد مناسب و مؤثر خواهد بود. همچنین براي درزگیري سطح روسازي­ های آسفالتی، ترمیم زبرشدگی سطحی با شدت کم، درزگیري تركهاي کوچک و افزایش میزان اصطکاك سطحی کاربرد دارد. اسلاري ­سیل مانند آسفالت سطحی براي گیرایی کامل و منسجم نیاز به یک مرحله هواي گرم و خشک (قبل از قرار گرفتن در شرایط بارندگی) دارد. ضخامت این اندود، بین 3 تا 10 میلیمتر (بسته به شرایط) است ودرهوای گرم، در عرض2ساعت پس ازپاشش، ترافیک می‌تواند ازآن عبورکند.

موارد استفاده اسلاری سیل

  • درزگیری سطح روسازی آسفالتی
  • جلوگیری از زبر شدگی غیر شدید
  • درزگیری ترک‌های سطحی
  • افزایش میزان اصطکاک سطح روسازی
  • استفاده از یک لایه اسلاری سیل در بخش هایی از راه که روسازی مشکل اکسیداسیون یا سخت شدن بیش از حد دارد
  • به تأخیر انداختن زبر شدگی و ترک‌های سطح روسازی

حین اجرا، سطح جاده باید با فشار هوای متراکم یا جارو، عاری از هرگونه آلودگی شده و ضمناً، دانه بندی بین 6 تا 10 میلی متر باشد. در جاهایی که ترک‌های خیلی گسترده وجود دارد، روسازی به مرز نابودی رسیده است، ترک‌ها در شبانه روزدر حال گسترش هستند یا زبر شدگی خیلی زیاد باشد، از این روکش استفاده نمی‌شود.استفاده از اسلاري سیل در مسیرهایی که نیاز به بازگشایی سریع راه بر روي ترافیک باشد مناسب نخواهد بود.

عمر اسلاری سیل، بین 3 تا 5 سال است و کاربرد آسان، سرعت زیاد اجرای کار، استفاده کم تر از مصالح، مقاومت زیاد در برابر اصطکاک، جلوگیری از اختلاف ارتفاع بین آسفالت اصلی و شانه راه و نیز، کاهش هزینه از مزایای اصلی اسلاری سیل محسوب می‌شود.

روش اجرای اسلاری سیل

برای تهیه و پخش این مخلوط آسفالتی از کامیونهای مخصوصی که مجهز به سیلوهای جداگانه مصالح سنگی، فیلر، قیرآبه، آب و نیز واحد مخلوط کننده میباشد، استفاده میشود. با توجه به مصالح سنگی، نوع قیر و طرح آزمایشگاهی این آسفالت، باید برای توزین مصالح، قیر و آب به نسبت های تهیه شده در طرح و سپس اختلاط آنها در واحد مخلوط کننده به گونه ای که مخلوط حاصله با مشخصات مورد نظر برابری داشته و روانی و کارآیی لازم را برای پخش در سطح راه دارا باشد، تا بتواند فضاهای خالی و حفره های سطحی بستر موجود آسفالتی را پرکند، اقدام کرد. مخلوط های آسفالتی که به این ترتیب تهیه میشود توسط دستگاه پخش کننده ای که به انتهای واحد مخلوط کننده و در قسمت عقب کامیون متصل است و با توجه به نوع مخلوط با ضخامت موردنظر در سطح راه پخش میشود. در واقع عمل اختلاط و تهیه و پخش آسفالت توسط یک کامیون انجـام میگیرد. سیلوهای مصالح سنگی، قیر و آب بعد از مصرف مجدداً پر میشود تا در ادامه عملیات تهیه و پخش، توقفی حاصل نگردد . برای این کار بهتر است که در نزدیکترین محل اجرای عملیات، قیر و مصالح به مقدار مورد نیاز آماده شده باشد . در محل هایی که امکان پخش با ماشین وجود نداشته باشد، میتوان مخلوط را با ماله و وسایل دسـتی، پخش کرد. بطور کلی اسلاری سیل نیاز به غلتک زدن ندارد، مگر در قسمت هایی که محل دور زدن و سرعت کم ترافیک باشد کـه بایـد با غلتک چرخ لاستیکی به وزن 4-5 تن و فشار چرخ معادل 3/5 کیلوگرم برسانتیمتر مربع انجام گیرد.

نوشتن دیدگاه