مهندسان در واحد هایی که تغییر کاربری میدهند به دلیل آنکه در گذشته طراحی آن ساختمان بر اساس بارگذاری های مسکونی طراحی شده و بارگذاری اداری و مسکونی و تجاری با هم متفاوت هست از این رو باید به تایید یک مهندس ناظر که صلاحیت طراحی محاسبات نیز داشته باشد برسد نیاز به تهیه گواهی استحکام بنا دارند. در ساختمان های قدیمی نیز اگر تغییراتی نسبت به پایانکار قبلی ایجاد کرده باشند. در ساختمان های در حال ساخت نیز که شاید در اجرا سازنده تغییری در سازه ی نقشه های مصوب ایجاد نماید ناظر میتواند از سازنده تاییدیه استحکام بنا درخواست نماید . ساختمان های بدون پایان کار یا ساختمان های قدیم ساز، تعویض مهندس ناظر در صورت عدم دسترسی یا توافق، تغییر کاربری از مسکونی به اداری یا تجاری، تعمیرو بازسازی یا اعمال تغییرات در ساختمان، اضافه بنا، اضافه طبقه، تخریب مقداری از بنای قدیمی، نبود انطباق وضع موجود با نقشه‌های مصوب سازه و یا معماری، تشخیص مهندس ناظرمربوطه مبنی بر عدم رعایت مقررات ملّی ساختمان، مدارس،یا اخذ مجوز جهت تاسیس مدرسه غیر انتفاعی،موسسات آموزشی، خانه سالمندان و مهد کودک، ساختمان هایی که دارای پایانکار میباشد ولی صورتجلسه تفکیکی تهیه نشده و متراژ کلی ساختمان طبق نظر مهندسین اداره ثبت با متراژ پایانکار تفاوت دارد،مالک ملزم به ارایه برگه استحکام بنا میباشد. 

طی این برگه ، مهندس اعلام می‌نماید که از ملک مذبور بازدید نموده و ایستایی ساختمان فوق را گواهی می‌نماید و چنانچه در حین استفاده از ملک مذبور به سبب عدم ایستایی ساختمان حادثه‌ای رخ دهد ، مهندس مسئول حادثه تشخیص داده خواهد شد.

شخصی که استحکام بنا را تاییدیه میدهد باید مهندس عمران و صلاحیت محاسبات و نظارت داشته باشد .یعنی مهندس محاسب صاحب صلاحیت مجاز انجام مطالعات کارشناسی وضع موجود وضعیت سازه ازنظر بازرسی ثقلی و جانبی بررسی و بر اساس آخرین آیین‌نامه‌های محاسباتی ملاک عمل ارزیابی نموده و استحکام یا عدم استحکام آن را گواهی نماید.

لازم است مهندس کلیه سوابق مربوطه ازجمله آزمایش‌های فنی، مدل‌سازی، دفترچه محاسبات و دیگر مدارک فنی موردنیاز را مطابق آخرین آیین‌نامه‌ها و نشریات و قوانین مورد تأیید مراجع قانونی تهیه و سپس نسبت به ارائه تعهد  استحکام اقدام نماید.

هزینه برگه تایید استحکام بنا بر اساس تعرفه نظارت تک رشته عمران هرسال  محاسبه میشود که به تعداد طبقات ساختمان مرتبط می شود

.

مراحل و چگونگی ثبت استحکام بنا :

در ملک هایی که تشکیل پرونده جهت اخذ پایانکار (بعضی از ساختمان ها ) و یا تغییر کاربری داده اند پس از اینکه روند پرونده به مرحله پیش نویس برسد باید برکه استحکام تهیه  کند .

پس از اینکه یک مهندس ناظر را جهت تایید استحکام بنای ملکتان پیدا کردید. ایشان پس از بررسی های به عمل آمده از ملک  و نقشه های اجرا شده از نظر استقامت و استحکام اسکلت و مصالح به کار رفته ( در صورت صلاحدید تست و آزمایش های مختلف را انجام میدهد). اگر مورد تایید باشد یعنی ساختمان دارای استحکام باشد ابتدا برگه استحکام بنا را خود مهندس در دفتر خانه به گواهی امضا میرشاند سپس تحویل مالک میدهد که مالک هم آن برگ را به گواهی امضا رسانده و تحویل دفتر خدمات الکترونیک شهر که پرونده جاری است تحویل دهد.

پس از اینکه دفتر خدمات برگه سبز استحکام را استعلام نماید بلا فاصله آن متراژ زیر بنای ناخالص ساختمان از سهمیه نظارت مهندس ناظر کسر شده و در ظرفیت او مینشیند و طی یک پیامک از سوی شهرداری به آگاهی مهندس رسانده میشود .

حال پس از استعلام  که فیش حق الزحمه مهندس ناظر در شهرداری چاپ و پس از تایید اداره در آمد شهرداری منطقه مشخص میشود که فیش آن صفر شده ( یعنی نقدا به مهندس پرذاخت شود ) و یا فیش طبق تعرفه محاسبه شده و مالک باید آن را از طریق دستگاه پرداخت عابر بابک (ATM) پرداخت کند (فیش حق الزمه دارای شناسه قبض و پرداخت میباشد و باید از طریق atm پرداخت انجام شود .البته چند سالی هست که دیگر فیش صادر نمیشود و حق الزحمه پس از استعلام به صورت مستقیم به مهندسان پرداخت میشود.

پس از پرداخت آن تایید پرداخت نهایت ظرف  ۲۴ ساعت در سیستم شهرداری مینشیند و مهندس باید گزارش اتمام پرونده را در یکی از دفاتر خدمات ۲۲ منطقه شهرداری تهران به ثبت رسانده .

پس از ثبت گزارش برگه سبز اتمام  را دوباره به گواهی امضا مالک و ناظر رسانده و تحویل دفتر شود.

بازدیدهای به عمل آمده از سوی مهندس ناظر جهت ارائه برگه استحکام به شرح زیر می باشد:

  • بررسی مدارک و بررسی استحکام ساختمان با توجه به مدارک و شواهد موجود که شامل نقشه های وضع موجود هست و در صورت نیاز دستور انجام آزمایش های مربوط صادر و به مالک ابلاغ می گردد.
  • بازدید از محل چاه‌های موجود در ملک (حوادث بسیاری در این مورد مشاهده‌شده است.)، محل‌های خروج آب باران از ساختمان بازدید از پشت‌بام و کلیه محل‌های ساختمان هرگونه شکست دیوار، شکست سقف، ترک و ریزش می‌بایست دقیقاً موردبررسی قرار گیرد.
  • پله‌ها ، نرده‌ها ، جان‌پناه‌ها، پنجره‌ها و درب‌ها حتماً می‌بایست مورد بازرسی قرار گیرد.
  • املاک تخلیه می‌بایست حتماً مورد بازرسی ازلحاظ درب ورودی ، نرده‌های حفاظ، سیم، سیم‌های برق، لوله‌های آب و شیرآلات ولوله‌های گاز می‌بایست مورد بازرسی قرارگرفته و تمامی این موارد موردنظر قرار گیرد.
  • سنگ‌های آب‌چکان و سنگ‌های قرنیز پشت‌بام و سنگ‌های نما می‌بایست مورد بازرسی قرارگرفته و در صورت مشاهده هرگونه علامت و تغییر رنگ و شل شدن یا افتادگی، مالک را ملزم به رفع موارد نقص نماید.

نوشتن دیدگاه