مهندسین پس از قبول در آزمون ورود به حرفه پروانه اشتغال به کار پایه 3 را میگیرند. برای ارتقا هر یک از صلاحیت های رشته های 7 گانه نیاز به گذراندن دوره های آموزشی و سپری نمودن سنوات لازم برای ارتقا می باشید. عناوين و سرفصلهاي آموزشي مرتبط با اين دوره ها از طريق دفتر امور مقررات ملّي ساختمان وزارت راه و شهرسازي به ادارات كل استان و سازمان استان ها ابلاغ خواهد شد. آزمون پايان دوره هاي آموزشي مورد نياز براي ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي از طريق سازمان هاي استان و توسط مؤسسات معتبر آموزش عالي و با نظارت ادارات كل استان ها برگزار ميگردد.

طبق ماده 11 قانون نظام مهندسی، مهندسینی که دارای پروانه نظام مهندسی هستند، می توانند با داشتن شرایط نسبت به ارتقا پایه خود از 3 به 2 و از 2 به 1 مبادرت ورزند. مبناي محاسبه سنوات الزم جهت ارتقاء پايه از پايه 3 به 2 ،پس از 4 سال پس از دریافت پروانه پایه 3 و از 2 به يك، پس از 5 سال  دیگر از زمان دريافت پايه 2 بوده و در هر صلاحیت بصورت مجزا محاسبه می گردد. (بعنوان مثال اگر داوطلبی پايه 3 نظارت خود را در سال 98 و پايه 3 محاسبات را در سال 80 دريافت نموده باشد زمان ارتقاي صلاحیت نظارت وي سال 83 و ارتقاي به پايه 2 محاسبات در سال 85 خواهد بود.) هیچ مهندسی نمی تواند به یک باره از پایه 3 به 1 ارتقا پیدا کند . همچنین شرط ارتقا به پایه ارشد، نیازمند داشتن 6 سال سابقه کار حرفه ای در پایه یک مهندسی می باشد.

عناوین دوره های آموزشی رشته های عمران، معماری، شهرسازی، مکانیک، برق و نقشه برداری در زیر آورده شده است:

جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته هاي عمران و معماري از پایه 3 به 2 ،تعداد 4 عنـوان دوره اجباري و تعداد 2 عنوان دوره نیز از سایر دوره هاي آموزشی جداول پیوست بصورت اختیاري و جمعاً 6 دوره مشخص گردیده است. همچنین جهت ارتقاء پایه از پایه 2 به 1 ،تعداد 4 عنـوان دوره اجباري و تعداد 2 عنوان دوره نیز از مجموع دوره هاي ابلاغی بصورت اختیاري و جمعاً 6 دوره تعیین شده است.

شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی را می توانید از اینجا دانلود کنید.

نوشتن دیدگاه