آشنایی با Tilt-up، روش نوین ساخت و ساز

به کارگیری روش‌های صنعتی در ساختمان‌سازی باعث افزایش سطح کیفی ساختمان‌ها، افزایش ایمنی، کاهش وزن سازه و به صرفه‌جویی اقتصادی و نکته بسیارمهم کاهش زمان ساخت خواهد انجامید. یکی از این روش های نوین ساخت و ساز تیلت آپ می باشد. روش Tilt-up یک روش […]