آشنایی با انواع روش های جوشکاری

جوشکاری فرایندی است خاص که توسط آن دو فلز همجنس یا غیرهمجنس،  بوسیله حرارت به یکدیگر جوش می‌خورند و  با روش های مختلفی اعم از استفاده از فلز مصرفی، استفاده از روش ذوبی یا غیر ذوبی، با به‌کارگیری یا بدون بکارگیری فشار، با یا بدون […]