نکات اجرایی گودبرداری ها

گودبرداری مطابق مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان به هر گونه حفاری و خاكبرداری در تراز پایین‌تر از سطح طبیعی زمین یا در تراز پایین تر از زیر پی ساختمان مجاور اطلاق می‌شود. مطابق تعریف سازمان ملی ایمنی و سلامت حرفه‌ ای ایالات متحد آمریکا (OSHA) […]