دلایل کرموشدگی بتن و روش ترمیم

کرمو شدگی بتن (شن نما شدن یا لانه زنبوری شدن نیز گفته می شود)پدیده‌ای است که در سطح بتن، ظاهری خشن، حفره‌دار و پوسته پوسته پیدا کند گفته می‌شود. که در نتیجه این پدیده، کاهش شدید مقاومت فشاری، کششی و خمشی و برشی بتن و دوام […]