روش ارجاع کار به کارشناسان ماده 27 نظام مهندسی

در مطالب قبل در خصوص پروانه کارشناسان ماده 27 اطلاعات جامعی را ارائه دادیم، حال به بررسی روند ارجاع کار به کارشناسان ماده 27 می پردازیم. این ارجاع به درخواست مراجع قضایی، نهادها، سازمان های دولتی و غیردولتی، شورای انتظامی در حوزه استان (تهران) به […]

آشنایی با پروانه کارشناس رسمی ماده 27

وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروي نظامي و انتظامي، شركت هاي دولتي و شهرداري ها مي توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آيين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از […]