هرآنچه باید در خصوص آزمون های کارشناس رسمی بدانید

کارشناسان دو دسته اند: آنانی که با احراز شرایط خاص قانونی و دریافت پروانه کارشناسی، تحت عنوان کارشناس رسمی شناخته می شوند و گروه دوم کارشناسانی که فاقد پروانه کارشناسی اند و به عنوان خبره یا کارشناس غیررسمی شناخته می شوند.تحت شرایطی از جمله این […]

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۹-۱۴۰۰

دستور العمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۹ ، در روز ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است و از روز ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ (۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی ) لازم الاجرا میباشد. بدیهی است ضوابط این دستور العمل در خصوص کارهایی مصداق پیدا میکند که […]