آشنایی با انواع نقشه برداری و کاربرد آن ها

نقشه برداری فرآیند تعیین موقعیتهای نسبی اشیاء مختلف در سطح زمین با اندازه گیری فواصل افقی بین آنها و تهیه نقشه در هر مقیاس است. پس نقشه تصویر افقی منطقه ای با مقیاس کوچک برروی یک صفحه می باشد .نقشه برداری به 2 دسته اصلی […]

آشنایی با اصطلاحات پرکاربرد نقشه برداری

آزیموت (Azimuth): زاویه افقی اندازه گیری شده از صفحات نصف النهار را آزیموت گویند. آلیداد (Alidade):  یکی از اجزای دستگاه زاویه یاب یا تئودلیت را تشکیل می‌دهد و شامل محور افقی تئودلیت نیز است. این قسمت حول محور اصلی یا محور قائم دستگاه نامیده می‌شود […]

آشنایی با قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور (مصوب 1393/4/3 مجلس شورای اسلامی) فصل اول- تعاریف ماده 1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود: ۱- حدنگار (كاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمين است كه مشخصه‌های زمين مانند اندازه، كاربري، […]