آشنایی با پی عمیق

از فونداسيون هاي عميق زماني استفاده مي شود كه خاك در اعماق سطحي داراي مقاومت باربري كافي نبوده و بارها بايد به لايه هاي سخت زيرين منتقل شوند. لازم به ذکر است در مبحث هفت نسبت عمق به عرض این پی ها بیشتر از ۱۰ […]

آشنایی با انواع پی

مبحث مربوط به پی و فونداسیون مبحث هفت مقررات ملی ساختمان می‌باشد در این کتاب تعریف پی اینگونه بیان‌شده است: “به مجموعه بخش‌هایی از سازه و خاک در تماس با یکدیگر اطلاق می‌شود که انتقال بار بین سازه و زمین از طریق آن صورت می‌گیرد.” […]