آشنایی با پی های سطحی

همانطور که ملاحظه نمودید پی بر اساس عمق شالوده به عرض شالوده (D/B) به چهار گروه عمده پی سطحی، پی نیمه عمیق، پی عمیق و پی های ویژه می توان تقسیم نمود. پی های سطحی(shallow foundation) از متداول ترین پی ها به خصوص برای پروژه […]

آشنایی با انواع پی

مبحث مربوط به پی و فونداسیون مبحث هفت مقررات ملی ساختمان می‌باشد در این کتاب تعریف پی اینگونه بیان‌شده است: “به مجموعه بخش‌هایی از سازه و خاک در تماس با یکدیگر اطلاق می‌شود که انتقال بار بین سازه و زمین از طریق آن صورت می‌گیرد.” […]