ديوارهاي غير باربر سبک پيش ساخته LSF

صفحات ديواري سبك كه از سيستم ساختماني قابهاي سبك سرد نورد شده منشعب ميشوند قابل كاربرد در اكثر سيستم هاي ساختماني ميباشند. اين صفحات ديواري بر اساس كاربرد اجزايي به نام Stud ( وادار ) و Track (تيرچه) ها شكل گرفته است و ساختار اصلي […]

ديوارهاي غيرباربر نيمه پيش ساخته صفحات ساندويچي3D

ديوارهاي غيرباربر3D ، شامل يك شبكه خرپاي فضايي از ميلگردهاي ساده به قطر 3 الي 5 ميليمتر، يك لايه پلي استايرن و دو لايه بتن پوششي در طرفين هستند و تنها به عنوان ديوارهاي جداكننده مورد استفاده قرار ميگيرند. شبكه خرپاي فضايي به كار رفته، مشخصات […]

سیستم نوین سازه ای-ساختمان‌ با صفحات 3D با بتن میانی درجا

ساختمان‌ها‌با صفحات دولایه ساندویچی 3D با بتن میانی درجا ساختمان نيمه پيش ساخته با صفحات دولايه ساندويچي 3D و بتن مياني درجا براي ساختمان هاي با كاربري مسكوني تا حداكثر 4 طبقه روي پاركينگ، مورد تاييد است. اين ساختمانها متشكل از پانل هاي ديوار و […]

سیستم نوین سازه ای-ساختمان‌ پیش‌ساخته با دیوار باربر و سقف بتن سبک‌سازه‌ای

 سیستم ساختمان‌های پیش‌ساخته با دیوار باربر متشکل از سقف و دیواره‌های بتن آرمه با بتن سبک‌سازه‌ای سيستم large panel یا سيستم box type در دسته بندي سيستم های پيش ساخته بتني tilt up قرار مى گيرد. (در اینجا میتوانید درباره سیستم tilt up بخوانید) در اين […]