سیستم نوین سازه ای-ساختمان‌ با صفحات 3D با بتن میانی درجا

ساختمان‌ها‌با صفحات دولایه ساندویچی 3D با بتن میانی درجا ساختمان نيمه پيش ساخته با صفحات دولايه ساندويچي 3D و بتن مياني درجا براي ساختمان هاي با كاربري مسكوني تا حداكثر 4 طبقه روي پاركينگ، مورد تاييد است. اين ساختمانها متشكل از پانل هاي ديوار و […]