آشنایی با اصطلاحات کارگاهی عمران و معماری

آبچک مقدار بیرون زدگی برای ریزش آب که زیر سنگ زده می‌شود. آبخور فرو بردن آجر در آب به منظور تمسز کردن و گرفتن گرد و خاک آن . آجر گری آجری که از خاک رس پخته و در کوره به اندازه ۵×۱۰×۲۰ ساخته می […]