ديوارهاي غيرباربر نيمه پيش ساخته صفحات ساندويچي3D

ديوارهاي غيرباربر3D ، شامل يك شبكه خرپاي فضايي از ميلگردهاي ساده به قطر 3 الي 5 ميليمتر، يك لايه پلي استايرن و دو لايه بتن پوششي در طرفين هستند و تنها به عنوان ديوارهاي جداكننده مورد استفاده قرار ميگيرند. شبكه خرپاي فضايي به كار رفته، مشخصات […]

سیستم نوین سازه ای-ساختمان‌ با صفحات 3D با بتن میانی درجا

ساختمان‌ها‌با صفحات دولایه ساندویچی 3D با بتن میانی درجا ساختمان نيمه پيش ساخته با صفحات دولايه ساندويچي 3D و بتن مياني درجا براي ساختمان هاي با كاربري مسكوني تا حداكثر 4 طبقه روي پاركينگ، مورد تاييد است. اين ساختمانها متشكل از پانل هاي ديوار و […]