ديوارهاي غيرباربر نيمه پيش ساخته صفحات ساندويچي3D

ديوارهاي غيرباربر3D ، شامل يك شبكه خرپاي فضايي از ميلگردهاي ساده به قطر 3 الي 5 ميليمتر، يك لايه پلي استايرن و دو لايه بتن پوششي در طرفين هستند و تنها به عنوان ديوارهاي جداكننده مورد استفاده قرار ميگيرند. شبكه خرپاي فضايي به كار رفته، مشخصات […]