دیوار غیر باربر با پانل دیواری الياف بتن

فناوري پانل هاي الياف بتن در زمره اجزاء ساختماني غيرباربر و غير سازه اي قرار ميگيرند و با توجه به مواد تشكيل دهنده، داراي وزن كم و سازگاري زياد با محيط زيست ميباشند. اين پانل ها از مجموعه فرآورده هاي پشم چوب كارخانه اي محسوب […]