آشنایی با طرح های شهرسازی

در ماده ۱ قانون تغییر نام وزرات آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۶/۴ /۱۳۵۴ اصطلاحات شهرسازی بدینگونه معرفی شده است:1 – طرح جامع سرزمين:‌طرح جامع سرزمين، طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدف ها و خط‌مشي‌هاي ملي و […]