آشنایی با اصطلاحات پرکاربرد نقشه برداری

آزیموت (Azimuth): زاویه افقی اندازه گیری شده از صفحات نصف النهار را آزیموت گویند. آلیداد (Alidade):  یکی از اجزای دستگاه زاویه یاب یا تئودلیت را تشکیل می‌دهد و شامل محور افقی تئودلیت نیز است. این قسمت حول محور اصلی یا محور قائم دستگاه نامیده می‌شود […]

آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

 جی آی اس (Geographic Information System) یک سیستم الکترونیک برای کسب اطلاعات جغرافیایی است. “سامانه اطلاعات جغرافیایی”  سیستمی اطلاق می گردد که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می‌پردازد و امکان ثبت اطلاعات هر قسمت از نقشه و اصطلاحاً لایه ها را بصورت مجزا […]

آشنایی با قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور (مصوب 1393/4/3 مجلس شورای اسلامی) فصل اول- تعاریف ماده 1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود: ۱- حدنگار (كاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمين است كه مشخصه‌های زمين مانند اندازه، كاربري، […]