ضریب ها و جدول های تبدیل واحدها و مقیاس ها (نشریه شماره ۹۸)

سازمان برنامه و بودجه دفترچه ای با عنوان “ضریب ها و جدول های تبدیل واحدها و مقیاس ها” با شماره 98 را منتشر نمود که در ادامه لینک دانلود را برای مهندسین گرامی قرارداده ایم. حجم : ۴/۷۹ مگابایت نوع فایل : PDF 🔗لینک دانلود […]