آشنایی با شرح خدمات عوامل نظارت کارگاهی پروژه

به مجموعه خدمات و اقداماتی که توسط عوامل نظارت کارگاهی با پشتیبانی دفتر مرکزی، حین اجرای عملیات، طبق شرح خدمات مربوط، در محل اجرای پروژه (کارگاه) انجام میگیرد، نظارت کارگاهی گویند. این خدمات مشتمل برموارد زیر است که در ادامه شرح وظایف عوامل نظارت کارگاهی […]

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1400

این دستورالعمل توسط نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، برای تعیین حق الزحمه قرارداد بین مشاور و کارفرما در خصوص مجموعه خدمات و اقداماتی است که توسط عوامل نظارت کارگاهی انجام میشود، انتشار یافته است. این دستورالعمل  برای پرداخت هزینه خدمات از تاریخ 1400/01/01 به […]

ضرورت حضور مجریان ذیصلاح 4 رشته برای کلیه پروژه ها

سازمان نظام مهندسی در ابلاغیه ای به نظام مهندسی کلیه استان ها به ضرورت حضور مجریان 4 رشته (عمران، معماری، برق و مکانیک) برای ساختمان‌های در مرحله قبل از شروع عملیات اجرایی و همینطور در مرحله پایانکار، صدور شناسنامه فنی و ملکی و تهیه نقشه […]