قراردادهای پروژه های تک ناظره و چهار ناظره

تک ناظره: تمام مسئولیت های حرفه ای نظارت ساختمان از لحاظ سازه، معماری، تاسیسات مبانیبی، تاسیسات برقی و نقشه برداری بر عهده یک نفر مهندس عمران یا مهندس معمار ( شخص حقیقی یا حقوقی) می باشد. تا قبل از شهریورماه 1395و فقط پس از درخواست […]

ضرورت حضور مجریان ذیصلاح 4 رشته برای کلیه پروژه ها

سازمان نظام مهندسی در ابلاغیه ای به نظام مهندسی کلیه استان ها به ضرورت حضور مجریان 4 رشته (عمران، معماری، برق و مکانیک) برای ساختمان‌های در مرحله قبل از شروع عملیات اجرایی و همینطور در مرحله پایانکار، صدور شناسنامه فنی و ملکی و تهیه نقشه […]

وظایف مهندس ناظر ساختمان

طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است که بر اساس ضوابط ارائه شده در مقررات ملی بر مراحل مختلف پروژه عمرانی در حال اجرا توسط مجری مربوطه نظارت می‌کند و […]