آشنایی با وال پست و ضوابط اجرای آن

اهمیت اجرای صحیح اجزای غیرسازه‌ای در سال های گذشته به‌واسطه آسیب‌های ناشی از وقوع زلزله‌های اخیر بیش از پیش نمایان شده است. وال پست یکی از مهمترین اجزای غیرسازه است که عدم اجرای آن میتواند باعث آسیب‌های جانی و مالی فراوانی در پروژه‌ها شده و […]