آشنایی با گزارش وضعیت همجواری ملک

مهندس ناظر سازه پس از امضای قرارداد نظارت و پس از اخذ پروانه ساختمانی توسط مالک، باید اولین گزارش خود را با عنوان گزارش وضعیت همجواری ها و پایدارسازی ها به سازمان استان ارائه نماید. در این گزارش از لحاظ وضعیت همجواری های املاک مجاور […]

آشنایی با ناظران حقوقی ساختمان

مطابق ماده 15 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ارائه خدمات نظارت ساختمان ها، مجتمع ها و مجموعه های ساختمانی که بودجه آن از محل بودجه عمومی کشور نمی باشد (غیر دولتی) توسط شرکت های خصوصی و وابسته به دولت، تعاونی و دفتر فنی موسسات و […]

وظایف مهندس ناظر برق ساختمان

همانطور که در مقالات گذشته بررسی کردیم نظارت ساختمانی مشتمل بر حضور ۴ ناظر از چهار رشته معماری، سازه، برق و مکانیک می باشد. در مطالب گذشته در خصوص وظایف سایر ناظران در ساختمان صحبت نمودیم. در این مقاله می خواهیم به شرح وظایف ناظر […]

وظایف مهندس مجری ساختمان

مطابق مبحث دوم مقررات ملی، شرایط عمومی پیمان و شیوه نامه اجرایی ماده 33 موارد زیر به عنوان شرح وظایف مجری ساختمان ارائه میگردد. اشخاص حقیقی و یا شرکتهای حقوقی که پروانه صلاحیت اجرا از وزارت راه و شهرسازی دریافت نموده اند موظف به انجام […]

وظایف مهندس ناظر ساختمان

طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است که بر اساس ضوابط ارائه شده در مقررات ملی بر مراحل مختلف پروژه عمرانی در حال اجرا توسط مجری مربوطه نظارت می‌کند و […]