آشنایی با تائیدیه استحکام بنا

مهندسان در واحد هایی که تغییر کاربری میدهند به دلیل آنکه در گذشته طراحی آن ساختمان بر اساس بارگذاری های مسکونی طراحی شده و بارگذاری اداری و مسکونی و تجاری با هم متفاوت هست از این رو باید به تایید یک مهندس ناظر که صلاحیت […]

وظایف مهندس محاسب(طراح سازه)

انجام محاسبات و طراحی سازه ای ساختمان برعهده شخص حقیقی شاغل به کار در دفتر مهندسی یا شخص حقوقی طراحی ساختمان است که بر اساس پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر در زمینه طراحی در رشته عمران از وزارت راه و شهرسازی، انجام طراحی و […]