آشنایی با انواع ملات

یکی از کارهای مهم عملیات ساخت و ساز ملات ساختانی است که حدود 30 تا 70 درصد حجم سفت کاری را در ساختمان تشکیل میدهد. ازاین نظر آشنایی با انواع مختلف آن و آگاهی از کاربرد صحیح آنها می تواند هم بر اجرای درست کار […]