سیستم نوین ساختمانی- فناوری‌ نیک سیستم

ضرورت كاربرد سيستمهاي ساختماني پيش ساخته و مدولار كه با تأكيد بر ضوابط معماري و ساختماني كشور و در راستاي بومي سازي و سازگاري با شرايط داخلي طراحي شده باشد، موجب طرح سيستم ساختماني جديدي به نام «نيك سيستم» در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن […]