راهنمای ساخت مسکن با مصالح بنایی کلاف دار مقاوم در برابر زلزله

راهنمای مصور ساخت مسکن با مصالح بنایی کلاف دار مقاوم در برابر زلزله، به منظور آموزش و راهنمای ساخت در کارگاه های ساختمانی تهیه گردیده است و باید با توجه به نوع و کیفیت مصالح موجود محلی و همچنین توانمندی های بومی سازگار شود. و […]

سیستم نوین سازه ای-ساختمان های با بلوک خشتی مسلح

اين سيستم ساختماني، متشكل از ديوارهاي باربر مسلح و يك سيستم ساختماني با مصالح بنايي ميباشد. در اين سيستم از بلوك هاي خشت تثبيت شده در ساخت ديوارهاي باربر مسلح استفاده ميشود. اين سيستم ساختماني ميتواند، به عنوان راه حلي در تامين مسكن روستايي ارزان […]

نشریه ها و آیین نامه های داخلی در مهندسی عمران

نشریه ها و آیین نامه های داخلی غیر از مباحث مقررات ملی ساختمان برگرفته از مراجع بین المللی و تفسیر تکمیلی با توجه به شرایط محیطی حاکم در کشور بوده و مختص استفاده داخلی مهندسان تدوین گردیده است. این نشریات فراخور فعالیتهای تخصصی در حوزه […]

نشریه ها و استانداردهای بین المللی در مهندسی عمران

 برای انجام بهینه پروژه ها و  پرهیز از سعی و خطا، استانداردهای متعددی به وجود آمده است تا مهندسان امور فنی را بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده انجام دهند. استانداردهای مهندسی پر شمار و بسیار متنوع هستند و به همین دلیل، فقط با […]