اصلاحیه دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان

دانلود اصلاحیه دستورالعمل به صورت فایل PDF دانلود پيرو ابلاغ دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان به شماره 02/100/56096 مورخ 2/11/87 و بخش‌نامه شماره 46459/400 مورخ 14/9/88، اصلاحات زير به منظور رفع معضل گردش كار صدور پروانه ساختماني و شناسنامه فني و ملكي ساختمان […]

آشنایی با مدیریت پیمان

مدیریت پیمان (Management Contracting)  روشی از ساخت است که در آن کارفرما، یک شخص حقیقی یا حقوقی، آشنا به علم ساخت و ساز را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد. در مدیریت پیمان تمام کارهای پروژه از شروع کار اعم از […]