آشنایی با مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

برای تسهیل و هماهنگی هرچه بهتر بخش های مختلف پروژه و همینطور حل سریعتر چالش های حوزه ساخت و ساز ارائه مدلی از اطلاعات پروژه اعم از روند مدیریت ساخت، مشخصات فنی و فیزیکی عناصر پروژه، مدلسازی معماری، سازه و تاسیسات، هزینه، زمان، امری ضروری […]

اصول استقرار سيستم مديريت كيفيت و برنامه ريزي در پروژه ها

در مقاله پیش رو الزامات واحد مديريت كيفيت و برنامه‌ريزي را بررسی می کنیم و نقشه راه اصولی جهت نحوه استقرار و اجراي آنها در پروژه‌هاي عمرانی بیان میکنیم. همانطور که می دانیم مسئوليت اصلي برقراري سيستم مديريت يكپارچه و برنامه‌ريزي و كنترل پروژه در […]