الزام استفاده از مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی سطح تهران

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران طی نامه ای به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران به لزوم استفاده از مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی تاکید کرد.

آشنایی با مجریان حقوقی

مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شخصیت حقوقی، شركت، موسسه، سازمان و نهاد عمومي يا خصوصي كه براي انجام خدمات مهندسي، داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشد. كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي […]