الزام استفاده از مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی سطح تهران

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران طی نامه ای به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران به لزوم استفاده از مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی تاکید کرد.

آشنایی با مجریان حقوقی

مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شخصیت حقوقی، شركت، موسسه، سازمان و نهاد عمومي يا خصوصي كه براي انجام خدمات مهندسي، داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشد. كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي […]

آشنایی با مجریان انبوه ساز

مطابق ماده 10 مبحث دوم مقررات ملی، مجریانی که خود صاحب کار بوده و توان جذب سرمایه ، توان مدیریت منابع و استفاده از فناوری های نوین در ساخت و ساز مجموعه های ساختمانی را دارند، می توانند به عنوان مجری انبوه ساز درخواست احراز […]