آشنایی با ماشين آلات گروه بتن

در مقاله پیش رو با تعدادی از تجهیزات ساخت و اجرا و حمل بتن آشنا می شویم. ماشين آلات سنگ شكن دستگاه هاي توليد بتن (بچينگ) تراک میکسر پمپ بتن بونكر سيمان بتونير ماشين آلات بازيافت بتن فينيشر بتن ويبراتور پمپ بتن پاش ماشين آلات […]

آشنایی با انواع ماشین آلات حوزه ساخت و ساز

انجام پروژه هاي صنعت ساخت به خصوص پروژهاي بزرگ نظير سد، راه، سيستم هاي انتقـال آب، سـاختمان و بسـياري ديگـر از پروژه هاي عظيم در عصر حاضر با تحولات بيسابقه اي مواجه بوده است. شـناخت انـواع روشهـاي مختلـف اجـراي پـروژه و انـواع ماشين آلات و […]