آشنایی با کمیسیون ماده 77 شهرداری

به طور قطع شهرداری در مورد خدمات متنوعی که به شهروندان ارائه می‌دهد نیازمند منابع مالی است. بنابراین عوارض را می توان یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری‌ها محسوب نمود. تنوع و گستردگی عوارض و قوانین گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است بعضاً […]