آشنایی با ماشين آلات عمومي و پشتيباني ساخت وساز

با توجه به اینکه در مقالات دیگر با سایر ماشین آلات حوزه عمران آشنا شدیم در اینجا با دستگاه هایی آشنا می شویم که کاربردهای عام تری دارند. مانند: تراكتورها بوژي تریلی جرثقیل جرثقیل دروازه ای جرثقیل کابلی وینچ کمپرسورهوا بادبزن تهویه اسکای کلایمر برای […]

آشنایی با انواع ماشین آلات حوزه ساخت و ساز

انجام پروژه هاي صنعت ساخت به خصوص پروژهاي بزرگ نظير سد، راه، سيستم هاي انتقـال آب، سـاختمان و بسـياري ديگـر از پروژه هاي عظيم در عصر حاضر با تحولات بيسابقه اي مواجه بوده است. شـناخت انـواع روشهـاي مختلـف اجـراي پـروژه و انـواع ماشين آلات و […]