انواع قراردادهای پیمانکاری بر اساس روش تامین مالی پروژه

نحوه تامین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه‌های زیربنایی و بهره‌برداری از محصولات و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشورهای در حال توسعه مطرح می‌باشد. روش های تامین مالی به بخش های […]

انواع قراردادهای خرید خدمات تخصصی یکپارچه

در حالی که سرمایه‌گذاری هنگفت در طرح‌های زیربنایی یک نیاز مبرم برای کشورهای در حال توسعه است، دولت‌ها قادر نیستند سرمایه لازم برای تامین مالی این پروژه‌ها را تامین کنند. برای حل این معضل دولت‌ها باید روش‌های نوین تامین مالی پروژه‌ها را به کار گیرند […]

انواع قراردادهای پیمانکاری براساس نحوه پرداخت

قرارداد پیمانکاری عبارت است از انجام عمل یا فروش کالایی با شرایط معینی در قبال مزد یا بهاء و در مدت معین به شخص حقوقی یا حقیقی به نام پیمانکار . موضوع قرارداد پیمانکاری عبارت است از:حمل و نقل،خرید مصالح،تجهیزات،ماشین آلات، تهیه و نصب تجهیزات […]

آشنایی با انواع قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری عبارت است از انجام عمل یا فروش کالایی با شرایط معینی در قبال مزد یا بهاء و در مدت معین به شخص حقوقی یا حقیقی به نام پیمانکار . موضوع قرارداد پیمانکاری عبارت است از:حمل و نقل،خرید مصالح،تجهیزات،ماشین آلات،تهیه و نصب تجهیزات صنعتی،ساخت […]

آشنایی با مدیریت پیمان

مدیریت پیمان (Management Contracting)  روشی از ساخت است که در آن کارفرما، یک شخص حقیقی یا حقوقی، آشنا به علم ساخت و ساز را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد. در مدیریت پیمان تمام کارهای پروژه از شروع کار اعم از […]