سیستم نوین سازه ای-ساختمان‌ بتنی با قالب‌ تونلی

سيستم موسوم به تونلي، يكي از روش هاي مورد استفاده براي اجراي ساختمان هاي با سيستم باربر ديوار و سقف بتني است. از آنجايي كه اجراي قالب بندي سقف و ديوار به صورت سلولي و همزمان انجام ميگردد به نام تونلي مرسوم است. در سيستم […]