آشنایی با فونداسیون بتنی پیش ساخته

فونداسیون بتنی پیش ساخته فونداسیونی است که در کارخانه تولید می شود سپس جهت اجرا به محل پروژه انتقال داده می شود . به منظور افزايش سرعت و ارتقاء كيفيت در اجراي ساختمان هاي مقاوم كوچك، ميتوان از فونداسيون هاي پيش ساخته سبك استفاده نمود. استفاده […]

آشنایی با روش های مقاوم سازی پی ها

بحث مقاوم سازی یکی از دشوارترین و پیچیده ترین مباحث ساخت و ساز است که به مراتب از طراحی ساخت یک سازه جدید چالش های بیشتری پیش رو مهندسین قرار میدهد. در برخی موارد همچون خطاهای طراحی در تخمین و نحوه بارگذاری و سایر پارامترهای […]

آشنایی با پی های ویژه

کمیته پی های ویژه انجمن ژئوتکنیک ایران در راستای تفهیم تعریف پی­ های ویژه و تعیین دامنه مسئولیت و حوزه عملکرد کمیته پی های ویژه تعریفی به شرح زیر ارایه نموده است. عنوان پی ویژه دربرگیرنده مواردی است که: زمین زیر پی دارای شرایط ژئوتکنیکی […]

آشنایی با پی عمیق

از فونداسيون هاي عميق زماني استفاده مي شود كه خاك در اعماق سطحي داراي مقاومت باربري كافي نبوده و بارها بايد به لايه هاي سخت زيرين منتقل شوند. لازم به ذکر است در مبحث هفت نسبت عمق به عرض این پی ها بیشتر از ۱۰ […]

آشنایی با پی نیمه عمیق

این پی ها حد فاصل پی های سطحی و عمیق می باشند که به آنها پی چاهی نیز اطلاق می گردد عملکرد آنها تقریبا مشابه پی های عمیق است زیرا بار را به یک لایه مقاوم که در عمق متوسطی از زمین قرار دارد منتقل […]

آشنایی با انواع پی

مبحث مربوط به پی و فونداسیون مبحث هفت مقررات ملی ساختمان می‌باشد در این کتاب تعریف پی اینگونه بیان‌شده است: “به مجموعه بخش‌هایی از سازه و خاک در تماس با یکدیگر اطلاق می‌شود که انتقال بار بین سازه و زمین از طریق آن صورت می‌گیرد.” […]