آشنایی با فونداسیون بتنی پیش ساخته

فونداسیون بتنی پیش ساخته فونداسیونی است که در کارخانه تولید می شود سپس جهت اجرا به محل پروژه انتقال داده می شود . به منظور افزايش سرعت و ارتقاء كيفيت در اجراي ساختمان هاي مقاوم كوچك، ميتوان از فونداسيون هاي پيش ساخته سبك استفاده نمود. استفاده […]